Bine ai venit la Solinox!

Serviciul Clienți 0722 77 62 37

TERMENI ŞI CONDIŢII:

Folosirea acestui site, implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor.

 

Sunteţi de acord şi acceptaţi ca, fără nici o notificare prealabilă, putem şterge sau adăugă orice informaţie pe site sau întrerupe orice activitate fără o notificare prealabilă. În cazul în care se fac referiri la alte site-uri, nu garantăm şi/sau confirmăm sub nici o formă tipul de informaţie pe care îl veţi găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dvs. dacă vizitaţi sau nu aceste site-uri sau luaţi sau nu în considerare informaţia găsită acolo.

 

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare
În utilizarea serviciului, sunteţi de acord să furnizaţi informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete despre dvs. În situaţia în care considerăm că această obligaţie nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului, fără nici o notificare prealabilă.

 

Securitatea Datelor Personale
Datele personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site.

 

Înregistrarea ca membru, parola şi comportamentul ca membru
Prin înregistrarea ca membru veţi fi solicitat să introduceți o adresă de e-mail şi o parolă. Sunteţi responsabil de păstrarea în siguranţă a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfăşurată sub numele dvs. de utilizator fiind integral în responsabilitatea dvs.
Sunteţi de acord să ne înştiinţaţi imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dvs. de utilizator.

 

Copyright
Elemente din conţinutul sitului - elemente de grafică web, scripturi, programe, baze de date - sunt proprietatea New Trade Vision şi sunt aparate de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul companiei New Trade Vision a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

 

Dispute şi Conflicte
Orice tentativă de acces neautorizat la site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente. Orice conflict apărut între companie şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de compententa instanţelor romaneşti.

 

Acceptaţi şi înţelegeţi în mod expres că:
Nu oferim în nici un fel garanţie că serviciul va fi potrivit cerinţelor dvs. sau că serviciul va fi sigur şi fără erori de orice fel. Serviciul poate fi întrerupt de administratorii lui în orice moment fără o înştiinţare prealabilă. Sunteţi direct răspunzători de orice activitate şi/sau conţinut pe care îl afişaţi în magazin. Forţa majoră exonerează partea care o invoca în condiţiile legii. Nu suntem responsabili şi nu putem fi ţinuţi responsabili în nici un fel, direct sau indirect, pentru orice pagubă şi/sau problemă, de orice natură, ca urmare a folosrii serviciului nostru.